Wednesday, 29/09/2021 - 06:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Phan Đình Phùng

DANH SÁCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TH PHAN ĐÌNH PHÙNG NĂM HỌC 2021-2022

Danh sách biên chế lớp năm học 2021-2022 DS HS năm học 2021-2022.xlsx

 
PHÒNG GD & ĐT TP KON TUM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH PHAN ĐÌNH PHÙNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 A NĂM HỌC 2021-2022
 Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phương    lớp 1A - Phòng số 1 
STTHỌ TÊN HỌC SINHNGÀY THÁNG
NĂM SINH
NỮGHI CHÚ
1Hồ Nguyễn Bảo Ngọc16/5/2015x 
2Huỳnh Bảo Nguyên29/06/2015  
3Mai Văn Tâm1/1/2015  
4Hà Thái Phong13/1/2015  
5Nguyễn Minh Khôi29/5/2015  
6Hà Khôi Nguyên22/8/2015  
7Hoàng Trọng Hiếu24/10/2015  
8Phạm Tài Đạt5/15/2015  
9Nguyễn Lê Thanh Trúc11/23/2015x 
10Nguyễn Trần Phương Thảo6/25/2015x 
11Nguyễn Minh Nhật3/25/2015  
12Phan Hải Đăng9/15/2015  
13Đỗ Hoàng Minh Vy05/3/2015x 
14Lê Xuân Vinh11/9/2015  
15Nguyễn Thị Kim Chi19/8/2015x 
16Nguyễn Thị Ngọc Ánh My23/12/2015x 
17Tạ Thiên Thanh28/1/2015x 
18Trần Ngọc Gia Linh30/6/2015x 
19Nguyễn Phương Uyên07/12/2015x 
20Võ Minh Khang7/21/2015  
21Cao Hoàng03/02/2015  
22Nguyễn Cao Khả Ngân 18/02/2015x 
23Hoàng Trung Kiên 19/8/2015  
24Trần Hoàng Đăng Khoa18/05/2015  
25Nguyễn Gia Kim6/1/2015  
26Đặng Khánh Nam26/11/2015  
27Lê Trung Dương11/6/2015  
28Nguyễn Ngọc Khánh Ngân20/12/2015x 
29Đỗ Vĩnh Phú15/11/2015  
30Võ Tạ Ngọc Bích18/6/2015x 
31Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi27/01/2015x 
32Võ Nguyễn Tâm Minh07/9/2015x 
33Đoàn Bá Nguyên2/23/2015  
34Nguyễn Tống Diệu Hương26/5/2015x 
35Nguyễn Ngọc Thiên Ân27/3/2015  
36Quách An An5/24/2015  
37Hoàng Nguyễn Phi Hùng15/8/2015  
38Nguyễn Ngọc Việt Anh12/14/2015  
39Nguyễn Ngô Khả Hân8/1/2015x 
40Phạm Công Minh7/18/2015  
41Phan Thị Mỹ Thái3/12/2015x 
42Đoàn Thị Kim Ngọc5/3/2015x 
43Trần Vân An Nhiên6/20/2015x 
44Nguyễn Đặng Anh Thư12/18/2015x 
45Huỳnh Bảo Trân6/11/2015x 
46Phạm Thị Minh Anh9/4/2015x 
47Nguyễn Lê Ngọc Anh  ở lại
Danh sách này có  47 HS   ( Trong đó: Nữ: 22;  DT: 0 ; NDT: 0 )
 
DANH SÁCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1B, NĂM HỌC 2021-2022
 Giáo viên chủ nhiệm: Mai Thị Tố Oanh   lớp 1B - Phòng số 2
STTHỌ TÊN HỌC SINHNGÀY THÁNG
NĂM SINH
NỮGHI CHÚ
1Trần Hàn Thảo Uyên27/9/2015x 
2Đặng Nguyễn Vân Anh06/6/2015  
3Võ Thanh Trúc28/3/2015x 
4Trần Gia Bảo24/8/2015  
5Huỳnh Khánh Ngọc17/12/2015x 
6Bùi Lê Ánh Đoan4/4/2015x 
7Hoàng Phương Chi29/9/2015x 
8Trần Quốc Trung11/3/2015  
9Nguyễn Minh Thư11/9/2015x 
10Vũ Hải Đăng14/5/2015  
11Bùi Huy Hải Đăng9/30/2015  
12Trương Trần Uyên Nhi6/2/2015x 
13Trần Thị Thảo Minh18/2/2015x 
14Đặng Nhật Minh17/10/2015  
15Trịnh Hoàng Quân01/7/2015  
16Lương Việt Khang17/4/2015  
17Nguyễn Hoàng Nam03/08/2015  
18Tạ Huỳnh Công Minh6/3/2015  
19Bùi Thị Yến Vy10/10/2015x 
20Nguyễn Thành Trung2/11/2015  
21Nguyễn Bảo Ngân19/1/2015x 
22Hoàng Ngọc Khang15/11/2015  
23Trần Nguyễn Phúc Khang12/12/2015  
24Trần Sỹ Thiên3/5/2015  
25Nguyễn Thị Mỹ Oanh19/1/2015x 
26Nguyễn Bá Bảo Anh11/8/2015x 
27Phạm Ngọc Khánh An22/04/2015x 
28Ngô Văn Quốc Toàn09/5/2015  
29Nguyễn Gia Cần27/12/2015  
30Phan Minh Bảo29/03/2015  
31Nguyễn Kim Huệ16/5/2015x 
32La Huỳnh Khánh An1/9/2015x 
33Đoàn Bảo Ân6/8/2015  
34Bùi Đình Quang18/10/2015  
35Hoàng Duy Phong5/9/2015  
36Lục Diệu An3/8/2015x 
37Nguyễn Ngọc Linh11/16/2015x 
38Nguyễn Ngọc Bảo An4/6/2015x 
39Nguyễn Công Thành10/9/2015  
40Thái Tuệ Nhi8/1/2015x 
41Mai Kim Ngân6/28/2015x 
42Lê Diệu Thanh Huyền5/22/2015x 
43Đỗ Anh Quân12/14/2015  
44Lê Phạm Trung Hiếu6/24/2015  
45Hồ Thị Bảo Hà5/5/2015x 
46Nguyễn Quỳnh Anh12/11/2015x 
47Đỗ Khanh  ở lại
Danh sách này có  47 HS   ( Trong đó: Nữ: 23;  DT: 0; NDT: 0 )
 
DANH SÁCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1C, NĂM HỌC 2021-2022
 Giáo viên chủ nhiệm: Võ Thị Phượng     lớp 1C - Phóng số 3 
STTHỌ TÊN HỌC SINHNGÀY THÁNG
NĂM SINH
NỮGHI CHÚ
1Nguyễn Ngọc Huyền Anh01/12/2015x 
2Lê Thị Thiên Hà9/9/2015x 
3Đặng Thảo Quyên02/9/2015x 
4Nguyễn Bảo Ngọc1/4/2015x 
5Phạm Nguyễn Anh Thư3/5/2015x 
6Hà Như Bình11/12/2015x 
7Đỗ Thành An23/7/2015  
8Nguyễn Vũ Công Hải04/02/2015  
9Nguyễn Ngoc Trâm Anh06/9/2015x 
10Hồ Gia Huy25/01/2015  
11Lâm Hoàng Hải Long25/5/2015  
12Nguyễn Minh Trung3/10/2015  
13Bạch Trà My10/24/2015x 
14Nguyễn Thanh Khoa25/05/2015  
15Lê Hữu Hoàng Hà02/4/2015x 
16Đỗ Ngọc Quỳnh Giao26/09/2015x 
17Nguyễn Ngọc Thiên Kim9/1/2015x 
18Trịnh Nguyễn Nhã Phương8/9/2015x 
19Tạ  Nhật An Nhiên02/7/2015x 
20Lê Phước Tiến07/8/2015  
21Nguyễn Minh Khang05/5/2015  
22Nguyễn Thảo Nhi14/6/2015x 
23Nguyễn Duy Khánh26/12/2021  
24Nguyễn Quang Huy26/09/2015  
25Nguyễn Thanh Thiện2/24/2015  
26Bùi Huỳnh Anh Thư3/8/2015x 
27Nguyễn Duy Huy Hoàng7/19/2015  
28Nguyễn Ngọc Gia Hân9/7/2015x 
29Nguyễn Trần Đức Tú12/2/2015  
30Nguyễn Lê Bảo Nam18/12/2015  
31Ngô Phạm Minh Ngọc24/11/2015x 
32Nguyễn Quang Phát10/11/2015  
33Nguyễn Lan Nhi4/3/2015x 
34Phạm Tiến15/5/2015  
35Kiều Nhã Kỳ31/3/2015x 
36Dương Huy Hoàng15/09/2015  
37Nguyễn Khắc Gia Hưng12/10/2015  
38Trần Gia Hoà22/6/2015  
39Phan Thảo Nhi1/19/2015x 
40Nguyễn Đình Thái Bảo10/14/2015  
41Phạm Lê Kim Thanh8/19/2015x 
42Cao Diệp Anh 19/8/2021x 
43Bùi Khôi Nguyên8/29/2015  
44Hồ Phi Trung Thành12/27/2015  
45Hồ Phi Nam Thành12/27/2015  
46Nguyễn Ngọc Hà3/31/2015x 
47Mai Thanh Kim Huệ xở lại
Danh sách này có  47 HS   ( Trong đó: Nữ: 23;  DT: 0 ; NDT: 0 )
 
DANH SÁCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1D, NĂM HỌC 2021-2022
 Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoa Hiên    lớp 1D - Phòng số 4
STTHỌ TÊN HỌC SINHNGÀY THÁNG
NĂM SINH
NỮGHI CHÚ
1Phan Thanh Tâm23/5/2015  
2Nguyễn Đông Hưng29/10/2015  
3Vũ Khánh Ngọc4/11/2015x 
4Đặng Gia Khang2/10/2015  
5Phan Tiến Đạt20/02/2015  
6Lê Trọng Quân06/03/2015  
7Trần Đường Gia Phúc18/10/2015  
8Phạm Châu Anh9/11/2015x 
9Nguyễn Trung Quân7/7/2015  
10Bùi Đức An6/9/2015  
11Hoàng Gia Hân7/11/2015x 
12Nguyễn Thiên Di16/11/2015x 
13Lương Ngọc Bảo Quyên6/3/2015x 
14Phạm Thùy Linh6/13/2015x 
15Lê Bảo Hân11/5/2015x 
16Phạm Hoàng Gia Bảo25/6/2015  
17Đinh Hải Phong27/11/2015  
18Nguyễn Vũ Hoàng Yến17/09/2015x 
19Đặng Lê Ngọc Tiến31/01/2015  
20Nguyễn Anh Bảo9/4/2015  
21Lê Nguyễn25/7/2015  
22Lê Bá Trung16/3/2015  
23Võ Thanh Hoàng13/02/2015  
24Nguyễn Ngọc Quỳnh Hân26/12/2015x 
25Nguyễn Ngọc Bảo Trâm11/6/2015x 
26Lê Khôi Nguyên12/7/2015  
27Hồ Gia Huy1/3/2015  
28Tạ Thảo Quỳnh Anh11/1/2015x 
29Lê Bảo An12/11/2015x 
30Nguyễn Trần Thiên Thanh3/2/2015x 
31Hoàng Tuấn Phong1/22/2015  
32Phan Hoàng Thịnh8/19/2015  
33Lê An Nhiên1/26/2015x 
34Đào Nguyễn Bảo Nghi3/1/2015x 
35Nguyễn Bảo An23/4/2015  
36Phạm Thanh Ngân6/3/2015x 
37Ngô Thị Ngọc Khuê9/22/2015x 
38Nguyễn Thái Thiện Nhân12/23/2015  
39Nguyễn Thị Bảo Châu1/24/2015x 
40Đinh Thành Đạt23/10/2015  
41Trần Thị Mỹ Trinh7/11/2015  
42Phạm Duy Anh7/2/2015  
43Nguyễn Hoàng Duy10/7/2015  
44Nguyễn Lê Thảo Nguyên11/6/2015x 
45Trương Hạnh Nhân6/8/2015x 
46Nguyễn Gia An6/5/2015x 
47Phạm Chí Vỹ2/26/2015  
Danh sách này có  47 HS   ( Trong đó: Nữ: 21;  DT: 0 ; NDT: 0 )
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 29
Tháng 09 : 1.790
Năm 2021 : 11.607