Saturday, 29/02/2020 - 09:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Phan Đình Phùng

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    

TRƯỜNG TH PHAN ĐÌNH PHÙNG                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 01/TB-PĐP                                                    TP. Kon Tum, ngày 6  tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên nhân viên

trường tiểu học năm học 2014-2015

 

Căn cứ tình hình thực tế trong quá trình triển khai nhiệm vụ chính trị của trường Tiểu học Phan Đình Phùng  trong thời gian tới.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Đình Phùng thông báo phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường năm học 2014- 2015 như sau:

 

I. LÃNH ĐẠO:

1. Bà Bùi Thị Chí Linh - Hiệu trưởng nhà trường

(Số điện thoại di động: 0902579192 )

* Quản lý chỉ đạo chung toàn bộ hoạt động của nhà trường.

* Trực tiếp quản lý chỉ đạo các mặt công tác: Công tác chính trị tư tưởng; Quản lý Kế hoạch - Tài chính, quản lý thu chi; Quản lý đội ngũ; Quản lý công tác thanh tra, kiểm tra; Cải cách hành chính; Nghiên cứu khoa học; Quản lý tổ chức dạy và học, công tác bán trú; Quản lý công tác kiểm định chất lượng; Quản lý chỉ đạo điều hành các bộ phận, các tiểu ban trong nhà trường.

* Chủ tài khoản của trường.

2. Bà Tôn Thị Anh Thư - Phó Hiệu trưởng

(Số điện thoại di động:0905225177 )

* Phụ trách chuyên môn nhà trường.

* Phụ trách: Quản lý Chất lượng dạy và học toàn trường (Theo dõi tổng hợp chất lượng từng giai đoạn); Chịu trách nhiệm Chất lượng giáo dục khối 1,2,3 và công tác dạy học VNEN; Theo dõi phân công chuyên môn hàng tháng, theo dõi dạy thay của GV, các tổ khối, các bộ phận trong nhà trường; Phụ trách công tác y tế, công tác Đội.

- Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và phụ trách các tiểu ban, các bộ phận:  KTNBTH; CSVC; Thực hiện 3 công khai; CNTT;  Các cuộc vận động, các Đề án; Trường học văn hóa; Trường học thân thiện; Công tác phòng chống tai nạn thương tích; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng trường; Hội đồng khoa học; Sinh hoạt chuyên môn cụm và thực hiện những công việc khác khi hiệu trưởng phân công.

* Thay Hiệu trưởng giải quyết những công việc chung của trường khi hiệu trưởng ủy quyền.

* Quản lý điều hành công tác công đoàn trường. Theo dõi nắm bắt việc thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho đoàn viên lao động trong trường.

* Tham mưu với Chi ủy về công tác Công đoàn.

* Xem xét và xử lý các công văn đi, đến, hồ sơ của Công đoàn.

3. Bà Nguyễn Thị Kim - Phó Hiệu trưởng

(Số điện thoại di động:  0935102358)

* Phụ trách chuyên môn nhà trường.

* Phụ trách: Quản lý Chất lượng dạy và học toàn trường (tổng hợp báo cáo chất lượng làm bài kiểm tra định kỳ); Chịu trách nhiệm Chất lượng giáo dục khối lớp 4-5; Tuyên truyền các văn bản pháp luật; Phụ trách công tác văn phòng, phổ cập, thư viện và phòng cháy chữa cháy trong nhà trường. Chủ tịch Hội đồng trường.

- Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và phụ trách các tiểu ban, các bộ phận: Phổ cập; KTNBTH; CSVC, trang thiết bị, đồ dùng dạy học;  Văn thể mỹ; Hội đồng thi đua; Hội đồng trường; Hội đồng khoa học; Theo dõi số liệu HS và thực hiện những công việc khác khi hiệu trưởng phân công.

* Thay Hiệu trưởng giải quyết những công việc chung của trường khi hiệu trưởng ủy quyền và thực hiện những công việc khác khi hiệu trưởng phân công.

* Tham mưu cho Chi ủy về công tác kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.

II. BỘ PHẬN VĂN PHÒNG: (Số điện thoại bàn: 0603862801)

1. Bà Trần Thị Thảo Ngân - Nhân viên Văn thư

- Chịu trách nhiệm quản lý và tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo những việc liên quan đến bộ phận Văn phòng. Quản lý con dấu của nhà trường và công đoàn. Trực điện thoại, mở mạng theo dõi thông tin cập nhật hàng giờ, hàng ngày.

- Tham mưu cho hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động của trường.

- Tổng hợp, soạn thảo, thống kê các văn bản, báo cáo của nhà trường (tuần, tháng, quý, năm, học kỳ, năm học).

- Nhập, lưu và trình xử lý công văn đi đến; Lưu giữ hồ sơ nhà trường và hồ sơ học sinh toàn trường. In ấn đóng tập các loại báo cáo văn bản của nhà trường. Theo dõi và báo cáo cho Hiệu trưởng các hoạt động của nhà trường, của các bộ phận, các tiểu ban theo kế hoạch và nhiệm vụ được phân công.

- Phụ trách việc đón tiếp khách đến làm việc tại trường, làm việc với Lãnh đạo. Phụ trách về việc đưa gửi công văn. Phụ trách công tác phân công trực ở đơn vị trường. Vệ sinh phòng làm việc của hiệu trưởng và chuẩn bị chương trình, phòng họp cho các cuộc họp, các hội nghị, ... Cùng phụ trách về việc mua văn phòng phẩm, các loại...do hiệu trưởng phân công.

* Thực hiện những công việc khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

2. Bà  Ngô Thị Bảo Yến - Nhân viên Y tế

- Chịu trách nhiệm quản lý và tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo về công tác Y tế trường học và những việc liên quan đến công tác vệ sinh bán trú, nhà bếp.

- Nhập, lưu và trình xử lý công tác Y tế trường học; Lưu giữ hồ sơ chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng trẻ. In ấn đóng tập các loại báo cáo văn bản của nhà trường.

- Tổng hợp, soạn thảo, thống kê các văn bản báo cáo về mảng Y tế trường học (tuần, tháng, quý, năm, học kỳ, năm học) và cùng với người điều hành tổ cấp dưỡng theo dõi tổng hợp công tác Y tế các nhóm lớp Tư thục.

- Phụ trách việc vệ sinh, nước uống khu hiệu bộ và chuẩn bị phòng họp cho các cuộc họp, các hội nghị, ...

- Cùng phối hợp về việc đưa gửi công văn với nhân viên văn thư. Cùng phụ trách về việc mua văn phòng phẩm, các loại...do hiệu trưởng phân công.

- Kiêm tổ trưởng tổ văn phòng.

* Thực hiện những công việc khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

3. Ông  Hoàng Trọng Đức - Nhân viên bảo vệ.

- Chịu trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và bảo quản toàn bộ tài sản của nhà trường.

- Chịu trách nhiệm theo dõi và sửa chữa nhỏ CSVC, trang thiết bị trong nhà trường.

- Trực cơ quan 24/24 giờ, theo dõi nắm bắt tình hình xảy ra trong nhà trường báo cáo Lãnh đạo nhà trường kịp thời xử lý. Đóng mở cửa theo quy định của nhà trường. Quản lý việc đưa đón HS của phụ huynh. Vệ sinh cơ quan.

- Trồng và chăm sóc cây cảnh, hoa trong trường. 

- Cùng  với bộ phận văn phòng phụ trách việc chuẩn bị phòng họp cho các cuộc họp, các hội nghị, ...

* Thực hiện những công việc khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

III. BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN:

1. Phụ trách chuyên môn nhà trường: Tôn Thị Anh Thư + Nguyễn Thị Kim    

- Chịu trách nhiệm toàn bộ chất lượng chăm sóc giáo dục ở nhà trường

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và triển khai thực hiện các hoạt động công tác chuyên môn trường, tổ khối, hội thảo, các chuyên đề, ngày hội, ngày lễ, bán trú, ... của nhà trường.

- Kiểm tra hồ sơ, dự giờ tư vấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, nhân viên cấp dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.

* Thực hiện những công việc khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

2. Tổ trưởng chuyên môn: 7 tổ (1, 2,3,4, 5; Văn phòng, Cấp dưỡng)

- Chịu trách nhiệm toàn bộ chất lượng dạy học, giáo dục ở tổ khối mình phụ trách. Xây dựng kế hoạch chương trình giảng dạy và giáo dục của tổ.

- Tham mưu cho Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn tổ khối về xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và triển khai thực hiện các hoạt động công tác chuyên môn tổ khối, hội thảo, các chuyên đề, ngày hội, ngày lễ, bán trú, ... của tổ khối.

- Kiểm tra hồ sơ, dự giờ tư vấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trong tổ về chuyên môn nghiệp vụ.

 - Đối với Tổ cấp dưỡng thực hiện đúng các quy định của VSATTP, 10 nguyên tắc vàng về dinh dưỡng, sức khỏe, vệ sinh,...

* Thực hiện những công việc khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

3. Tổng phụ trách Đội:Điện thoại di động 0975941937

Bà: Vũ Thị Mười, Giáo viên Tổng phụ trách Đội

- Có nhiệm vụ tổ chức, quản lí các hoạt động của Đội Thiếu niên và Sao Nhi đồng ở nhà trường và tổ chức, quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Phối hợp với GV phụ trách văn nghệ, thể dục tổ chức tốt các phong tào hoạt động trong nhà trường; chịu trách nhiệm trong việc báo cáo tổng hợp số liệu liên quan đến các phong tràoVHVN-TDTT,…

* Thực hiện những công việc khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

 

IV. CÁC BỘ PHẬN, CÁC TIỂU BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG: (Ban chỉ đạo PC; Ban KTNBTH; Ban chỉ đạo thực hiện QCDC; HĐTĐKT; Tổ phụ trách CSVC; Tổ phụ trách công tác Công khai; Tổ CNTT; Tổ Văn thể mỹ;  Ban chỉ đạo các cuộc vận động, đề án, phong trào; Trường học văn hóa; Trường học thân thiện; Dự giờ đánh giá; HĐKH;...)

- Chịu trách nhiệm toàn bộ về xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình hoạt động, hồ sơ của từng tiểu ban, từng bộ phận đã được nhà trường giao nhiệm vụ.

* Thực hiện những công việc khác khi hiệu trưởng yêu cầu.

V. BỘ PHẬN KẾ HOẠCH - TÀI VỤ:

1. Bà  Huỳnh Thị Nhĩ - Nhân viên Kế toán.

* Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức và quản lý công tác tài chính, tài sản và tất cả các nguồn kinh phí của nhà trường. Phụ trách công tác kế toán của nhà trường.

* Tham mưu công tác xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị, đồ dùng, văn phòng phẩm, các loại hợp đồng và các điều kiện khác phục vụ cho nhà trường.

* Theo dõi kiểm tra, phối hợp và đối chiếu với bộ phận cấp dưỡng trong việc thực hiện chế độ tài chính về c ông tác bán trú.

* Tham mưu cho hiệu trưởng về việc thực hiện các chế độ chính sách cho CBGVNV và học sinh trong nhà trường theo quy định.

* Tham mưu cho hiệu trưởng về các văn bản liên quan đến tài chính- kế toán.

* Thực hiện những công việc khác khi hiệu trưởng yêu cầu.

2. Bà Đỗ Thị Bảo Hoa - Giáo viên - kiêm thủ quỹ.

- Cùng phối hợp với kế toán thực hiện đúng các nguyên tắc thu chi.

* Thực hiện những công việc khác khi hiệu trưởng yêu cầu.

VI. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN:

1. Giáo viên:

- Mỗi giáo viên có nhiệm vụ:

1. Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo ch­ương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

2. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; g­ương mẫu trước học sinh, th­ương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

3. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.

4. Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương.

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lí giáo dục.

6. Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

- Thực hiện đúng các văn bản quy định của các cấp về nhiệm vụ, chức năng của giáo viên, nhân viên.

- Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của nhà trường.

Ngoài ra, Giáo viên chủ nhiệm lớp có nhiệm vụ thực hiện các yêu cầu sau: (Theo TT số 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 21/10/2009)

1. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt dể có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp.

2. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm..

3. Nhận xét, đánh giá, xếp loại học sinh cuối kì và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỉ luật học sinh, đề nghị danh scsh học sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kì nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chin hr việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh..

4. Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức. .

5. Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng

* Thực hiện những công việc khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

2. Nhân viên:

- Thực hiện đúng các văn bản quy định của các cấp về nhiệm vụ, chức năng của nhân viên ( bộ phận thư viện).

- Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác thư viện trường học

- Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của nhà trường.

* Thực hiện những công việc khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

Trên đây là thông báo về việc phân công nhiệm vụ của từng thành viên, từng bộ phận, từng cá nhân trong nhà trường; Đề nghị các thành viên, các bộ phận, cá nhân tiến hành thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và thường xuyên báo cáo cho Hiệu trưởng khi có vướng mắc. Trong quá trình thực hiện, nếu cò gì thay đổi nhà trường sẽ thông báo điều chỉnh bổ sung sau.

 

Nơi nhận:                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Các Ông, Bà có tên (t/h);                                                                           

- Các tiểu ban, bộ phận (t/h);

- Hiệu trưởng (c/đ);

- Lưu VP.                                                                                      

Tác giả: [Phan Đình Phùng]
Nguồn: phandinhphung.kontumcity.edu.vn
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 39
Hôm qua : 662
Tháng 02 : 5.076
Năm 2020 : 6.364